2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 015-021
DOĞAL ANTİMİKROBİYAL MADDELER İLE HAZIRLANAN YENİLEBİLİR FİLMLERİN LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİLERİ
Emrah Torlak1, Mustafa Nizamlıoğlu2
1İl Kontrol Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal film, kitosan, uçucu yağ, Listeria. monocytogenes, Kaşar peyniri
Görüntülenme Sayısı:2589 - İndirilme Sayısı: 3355

Bu çalışmada kitosan ve uçucu yağ içeren kitosan solüsyonları ile hazırlanan yenilebilir filmlerin Listeria monocytogenes' e karşı antimikrobiyal etkileri gerçek gıda matriksi üzerinde değerlendirilmiştir. Kekik ve karanfil uçucu yağları yenilebilir film solüsyonlarına %0,5 ve %1 oranında ilave edilmiştir. Gıda matriksi olarak kullanılan kaşar peyniri dilimleri L. monocytogenes ile Log 5 kob/g düzeyinde kontamine edilmiştir. Yapayolarak kontamine edilen örnekler hazırlanan filmler ile kaplanmış ve 4°C' de 14 gün muhafaza edilmiştir. Muhafazanın 1. 7. ve 14. günlerinde yapılan sayımlar ile filmlerin L. monocytogenes karşı antimikrobiyal etkileri değerlendirilmiştir. Muhafaza periyodu sonunda tüm film tiplerinin L. monocytogenes'e karşı antimikrobiyal etkisi kontrol grubuna nazaran önemli düzeyde bulunmuştur (P<0 ,05). Kontrol grubuna nazaran yenilebilir filmler ile kaplanmış örneklerde L. monocytogenes sayısı 1,18 Log ile 2,39 Log arasında düşük tespit edilmiştir. Genelolarak kekik uçucu yağı içeren filmlerin karanfil uçucu yağı içeren filmlere nazaran daha güçlü antimikrobiyal etki gösterdiği tespit edilmiştir.