pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 143-146
NEONATAL İSHALLİ BUZAĞILARDA SERUM İMMUNOGLOBULİNLERİN GLUTARALDEHİD KOAGULASYON TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Şen, Abdullah Başoğlu, Mahmut Ok, Fatih M. Birdane, Hasan Güzeibeklaş, Turan Civelek
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Buzağı, glutaraldehid koagulasyon test, serum immunoglobulin G
Görüntülenme Sayısı:2103 - İndirilme Sayısı: 2209

Bu çalışmada, neonatal buzağılarda ishalin pasil immun transferi ile ilgisi ve bunu belirlemede glutaraldehid (GA) koagulasyon testinin güvenirliliğinin, bir kantltatif test olan single radial immunodıffüzyon (SRID) testi kullanarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın materyalini, 20 sağlıklı ve 30 ishalli olmak üzere toplam 50 adet neonatal buzağı oluşturdu Immunglobulin G seviyeleri, kantitatil olarak single radial ımmunodıflüzyon testi ile; se-mikantitatif olarakta glutaraldehid koagulasyon testi ile ölçüldü Neonatal ishalli buzağılarda 30 dakikada pıh-lılaşmayan serum örneklerinde IgG konsantrasyonları 250-400 mg/dl iken, 12*28, dakikada yarı pıhtılaşma (jelöz) gösteren serum örneklerinde ise IgG konsantrasyonları 580-800 mg/dl idi, Sağlıklı neonatal buzağılarda 1-5 dakikada pıhtılaşan serum örneklerinde IgG konsantrasyonları 2400-5800 mg/dl iken, 6-7 dakikada pıhtılaşan serum örneklerinde IgG konsantrasyonları 1600-1700 mg/dl idi. Sonuç olarak negatif ve jelöz glutaraldehid test sonucu veren buzağılarda yetersiz pasif kolostral transfere pozitif glutaraldehid test sonucu veren buzağılarda yeterli pasif kolostral transfer gözlenebileceği söylenebilir.