2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 147-150
PREMATURE BUZAĞILARDA KAN ASİT-BAZ DENGESİ, BAZI KAN GAZLARI ve ELEKTROLİT DÜZEYLERİ
Mahmut Ok, Fatih M. Birdane
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar A.B.D., KONYA
Anahtar Sözcükler: Kan gazları, asil-baz dengesi, elektrolit, prematüre buzağılar
Görüntülenme Sayısı:2674 - İndirilme Sayısı: 1404

Bu çalışmada, premature ve sağlıklı buzağılarda asit-baz dengesi. bazı venöz kan gazları ve elektrolit düzeyleri belirlendi. Çalışmada 259-265 günlük ve 29-43 kg canlı ağırlığa sahip 20 prematüre ve 10 yeni doğmuş sağlıklı buzağı materyal olarak kullanıldı. Prematüre buzağılarda genel halsizlik, ayakta durmakta güçlük, hafif veya yetersiz emme relleksı. ayak tırnaklarının yumuşaklığı, kısa yumuşak tüylülük ve solunum güçlüğü belirlendi. Prematüre doğan 5 buzağı öldü Prematüre buzağılarda venöz kan pH. pCO2, pO2, O2SAT ve BE seviyelerinde yeni doğan buzağılara göre önemli farklılıklar belirlendi.