pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 029-033
AKKARAMAN KOYUNUNUN CANALİS CERVİCİS UTERİ'Sİ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Memduh Gezici1, Emrullah Eken1, Cengiz Yıldız2, Abdullah Kaya3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, VAN
3S. Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Servikal kanal, sirküler dürümler, koyun, anatomi
Görüntülenme Sayısı:1764 - İndirilme Sayısı: 1096

Bu çalışmada Akkaraman koyununun canalis cervicis uteri'si makroanatomik olarak incelendi. Diğer koyun ırklarında da suni tohumlamada önemli güçlüklere neden olan canalis cervicis uteri ile adı geçen kanalda bulunan plica circularis'ler üzerinde çalışıldı. Bu çalışmalar cervix uteri'nin disseksiyonu, latex kaslı ve bunların fotoğraflarla tespiti şeklinde gerçekleştirildi. Akkaraman koyununda uterus içine suni tohumlama yapılabilmesinin; suni tohumlama aletlerinde canalis cervicis uteri'nin makroanatomisine uygun değişiklikler yapılması ile mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.