2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-066
ÜÇ FARKLI PERİYOTTAKİ DİŞİ BILDIRCINDA KARIN BÖLGESİ ORGANLARININ VE GENİTAL ORGANLARIN ARTERİYEL VASKULARİZASYONU
Şükrü Hakan Atalgın
Abani İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, BOLU
Anahtar Sözcükler: Arteriel sistem, bıldırcın, genital organlar
Görüntülenme Sayısı:2645 - İndirilme Sayısı: 1579

Çalışmada Mudurnu yöresinden temin edilen 21 adet bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) kullanıldı. Arteriel sisteme renklendirilmiş latex solusyonu verilerek karın boşluğu organlarının ve genital sistemin arteriel dallanması temin edildi. A. celiaca'dan ayrılan damarların proventriculus, ventriculus, duodenum, ileum, secum ve pancreas'ı vaskularize ettiği, a. mesenterica cranialis'in duodenum, jejunum, ileum ve secum'a dallar gönderdiği, a. mesenterica ca-udalis'in ileum ve secum'u beslediği, böbreklerin a. renalis cranialis, media ve caudalis tarafından beslendiği görüldü. Genital sistemde ise ovarium'un a. ovarica, oviduet'un ise a. oviduetalis cranialis, a. oviduetalis cranialis accessoria, a. oviductalis media, a. oviduetalis caudalis, ve a. vaginalis tarafından beslendiği saptandı.