pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-074
DENEYSEL OSTEARTRİTİS OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE SODİUM HYALURONATE'IN EKLEM KIKIRDAĞI METABOLİZMASINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Mustafa Arıcan1, Cengiz Ceylan2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2H.R.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, URFA
Anahtar Sözcükler: Köpek, eklem hastalığı, metalloproteinazlar, jetatinez
Görüntülenme Sayısı:1792 - İndirilme Sayısı: 1419

Bu çatışmada, deneysel osteoartritis (OA) oluşturulan köpeklerde Hyalovet - 20 (Trans Bussan S A.. Geneve, Suisse, hyaluronik asil)'nin intra-artiküler etkisini ortaya koymak amaçlandı. Altı yetişkin köpekte, sağ artıculatio genudakı lıgamentum cruciate anterior kesilerek deneysel osteoarthritis oluşturuldu. Eklem sıvısı ve kan serum örnekleri steril koşullar altında operasyon öncesi operasyonu takiben eden 7 gün sonunda ve Hyalovet 20 uygulanmasından 15 gün sonra toplanarak analiz edildi. Metaltoproteinaz (Jelatınez) aktivitesi enzimgrafi yöntemi ı!e eklem sıvısında analiz edildi. Glikozamınoglikanlar ve keratan sülfat miktarları, eklem sıvısı ve kan serumunda ölçüldü. Hyaluronik asit' in köpeklerdeki dejeneratif artriMislerin sağaltımında kısa sürede sonuç alınması açısından başarılı ile kullanılabileceği kanısına varıldı.