1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-109
SÜT İNEKLERİNDE VERİM PERFORMANSI, RUMEN PARAMETRELERİ ve SİNDİRİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ZEOLİTİN ETKİSİ
M. Ali Azman1, H. Derya Umucalılar2, Emin Arat3, A. İhsan Akın4
1F. Ü. Veteriner Fakültesi- ELAZIĞ
2S.Ü. Veteriner Fakültesi- KONYA
3Hayvancılık Araştırma Enstitüsü- KONYA
4Lalahan Hayvancılık Merkez. Araştırma Enstitüsü- ANKARA
Anahtar Sözcükler: Zeolit, süt ineği, süt verimi, rumen parametreleri, sindirilebilirlik
Görüntülenme Sayısı:2626 - İndirilme Sayısı: 1507

Süt ineği rasyonlarında zeolitin (Cli-nut/1000) kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, toplam 16 baş Brown Swiss ırkı inek kullanıldı. Kontrol grubunda karma yeme zeolit ilave edilmezken, deneme grubuna % 6 oranında zeolit (Cli-Nut /1000) ilave edildi. Denemede kuru madde tüketimi, süt verim performansı, rumen pH' sı, loplam uçucu yağ asitleri (TUYA) ve amonyak azotu (NH30.05). Araştırmada kontrol ve deneme gruplarında sül kuru maddesi ortalama % 12.26 ve 12.14; süt yağı % 3.94 ve 3.76; protein ise %3.34 ve 3,29 olarak bulunmuştur (p>0.05). Deneme sonunda rumen sıvısının TUYA 139.2 ve 129.2 mmol/l; NH3-N'u 183.6 ve 217.2 mmol/l ve rumen pH' sı 6.88 ve 6.88 olarak tespit edilmiş ve gruplar arasında istatistiksel yönden farklılık görülmemiştir (P>0.05). Denemede, ham proteinin sindirilebilirliği kontrol ve deneme gruplarında sırasıyla % 72.70 ve 67.63 (P>0.05); ham selüloz sindirilebilirliği ise % 77.39 ve 69.95 olarak bulunmuştur (P<0.05).