pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-155
YEM KATKI MADDESİ OLARAK PROBİYOTİKLER
Zeynep Erdoğan
MKÜ. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıktarı Anabilim Dalı, ANTAKYA
Anahtar Sözcükler: Probiyotik, rasyon, yem katkı maddesi
Görüntülenme Sayısı:1492 - İndirilme Sayısı: 2936

Hayvanlardan daha yüksek verim alabilmek amacıyla antibiyotik ve hormonlar uzun yıllardır çeşitli şekillerde kullanılmakladır. Ancak hayvan ve insan sağlığı açısından istenmeyen bazı yan etkileri de bulunmaktadır. Bunlara alternatif olarak canlı mikroorganizmaları içeren probiyotik adı verilen yem kalkt maddelerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Probiyotik uygulamaları sonucunda çiftlik hayvanlarında besi performansının geliştirilmesi, büyümenin teşviki ve stres durumlarında bozulan bağırsak florasının düzenlenmesi gibi yararlar sağlanmaktadır.