pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-081
KONYA ET ve BALIK KURUMUNDA KESİLEN DANALARDA GÖRÜLEN İDRAR TAŞLARININ KİMYASAL KOMPOZİSYONU
Gülden Yiğit1, Nuri Başpınar2
1Kimya mühendisi
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İdrar taşı, sığır
Görüntülenme Sayısı:1799 - İndirilme Sayısı: 1261

Çalışmada, Konya Et ve Balık kurumunda kesilen danalarda rastlanılan idrar taşlarının kimyasal bileşiminin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak danaların, böbrek ve idrar kesesi taşları kullanıldı. Elde edilen taş örneklerinin kimyasal analizleri Oxford {Kod. 9685-032204) test killeri kullanılarak yapıldı. Taşların kimyasal analiz sonuçlarına göre böbrek taşları: % 53.64 fosfal, % 12.20 foslat + karbonat, % 9.76 karbonat, % 7.32 magnezyum, % 4.88 fibrin ve % 2.44 ile ürat, karbonat+okzalat, kalsiyum+okzalat, okzalal+fibrin, fosfat+fibrin içermektedir. İdrar kesesi taşları ise; % 28.22 fosfat+karbonat, % 20.52 fosfat, % 12.83 magnezyum, % 7.69 fosfat+karbonat+ürat, % 5.13 karbonat % 5.13 ürat ve % 2.56 ile okzalat,fibrin, üral+fibrin, fosfat+karbonat+fibrin, fosfat+karbonat+sistin, magnezyum+fibrin, fosfat +ürat, karbonat+fibrin içermektedir.