2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
KANGAL BALIKLARININ (GARRA RUFA) PERİFER KAN LÖKOSİTLERİNDE ALFA-NAFTÎL ASETAT ESTERAZ AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
Hasan Hüseyin Dönmez, Emrah Sur, Murat Boydak
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kangal balığı, ANAE, lenfosit
Görüntülenme Sayısı:2629 - İndirilme Sayısı: 1899

Bu çalışmada Kangal balıklarında periler kan ANAE pozitif lenfosit oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak; 12 adet Kangal balığından alınan periler kan örnekleri kullanıldı. Enzim aktivitesinin belirlenmesi için frotilere ANAE demonstrasyon metodu uygulandı. ANAE pozitif lenfosit oranı % 62,06 olarak tespit edildi. Monositlerle, gra-nülositlerin diffuz granüler pozitivite gösterdikleri; eritrositlerle trombositlerin ise negatif reaksiyon verdikleri gözlendi.