pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 139-145
BUZAĞI BESLEMEDE EKONOMİK DEĞERİ OLMAYAN SÜTLERİN KULLANIM OLANAKLARI
Cavit Arslan1, Fatma İnal2
1K Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KARS
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Fermente kolostrum, atık süt, maslitli süt
Görüntülenme Sayısı:1533 - İndirilme Sayısı: 1169

Kolostrum buzağıların hastalıklara karsı korunması için doğumdan hemen sonra verilmesi gerekmektedir. Doğumdan sonraki 3-5 günde salgılanan kolostrum buzağının içebileceğinden çok fazladır, keza süt olarak da satılamaz. Fazlast dondurularak bir yıldan daha uzun süre saklanabilmektedir. Kolostrum ve satılamayan sütler fermente edilir ve normal süt ya da süt ikameleri yerine kullanılabilir. Fermente kolostrum buzağılar için iyi bir besin kaynağıdır. Ayrıca süt ve süt ikameleri için etkin ve ekonomik bir alternatiftir. Maslitli süt, atık süt (antibiyotik uygulanmış hayvanlardan elde edilen süt) taze olarak, doğal lermentasyonla ya da organik asitlerle ve diğer kimyasallarla muamele edilerek (NaHC03, Na-benzoat, bakteri kültürleri, formaldehit) femıentasyona tabi tutulup daha sonra kullanılabilmektedir. Anormal sütler (kanlı veya sulu) yedirilmemelidir. Mastit tedavisinden elde edilen antibiyotikti sütle ya da başka hastalıklardan dolayı antibiyotik tedavisi uygulanan hayvanlardan elde edilen sütler buzağılar için güvenli yiyeceklerdir Bu ürünler taze ya da fermente edilerek yedirilebilir.