pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-055
KONSANTRE ve TEKSTÜRE SOYA PROTEİNİ KATIMININ TAVUK SOSİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLME OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Semra Kayaardı1, Ümit Gürbüz2, Mustafa Nizamlıoğlu2, Yusuf Doğruer2
1C.B. Üniversitesi Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, besin Hijyeni veTeknolojisi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Soya Proteini, Sosis, Tavuk Sosisi
Görüntülenme Sayısı:2027 - İndirilme Sayısı: 2696

Bu çalışma, Tekstüre Soya Proteini (TSP) ve Konsantre Soya Proteini'nin (KSP) tavuk sosisi kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla TSP ve KSP hidratize edildikten sonra %2.5-0; %5-0; %0-2.5; %0-5 ve %2.5-2.5 oranlarında sosis hamuruna katılmıştır. Araştırmanın sonunda TSP ve KSP'nin tavuk sosisi üretiminde kullanımının herhangi bir teknolojik hataya neden olmadığı ve mikrobiyolojik kaliteyi önemli düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Bununla beraber, ürünün protein, nem ve kül miktarları belirgin bir şekilde aitmiş, özellikle bu durum %2.5 KSP-%2.5 TSP ve %5 KSP katkılı sosislerde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır.