1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-070
TULUM PEYNİRİ ÜRETİMİNDE YARI SENTETİK KILIFLARIN KULLANILABİLME İMKANLARI VE VAKUM AMBALAJLAMANIN KALİTEYE ETKİSİ
O. Cenap Tekinşen1, Mustafa Nizamlıoğlu1, Abdullah Keleş1, Mustafa Atasever2, Ahmet Güner1
1Selçuk üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Tulum peyniri, Sentetik kılıf, Vakum Ambalaj
Görüntülenme Sayısı:2346 - İndirilme Sayısı: 2759

Araştırmada, alışılagelen yöntemle deneysel olarak üretilen tulum peynirlerinin ambalajlanmasında yarı sentetik kılıfların kullanılabilme imkanları ve vakum ambalajlamanın peynirin kalite niteliklerine etkisi araştırılmıştır. Tulum peynirlerinde ambalaj materyali olarak sentetik kılıfların kullanılabileceği fakat sentetik kılıfta muhafaza edilen peynirlerin yüksek rölatif rutubete sahip ortamlarda muhafaza edilmesinin gerekli olduğu gözlemlenmiştir. Sentetik kılıflarda ambalajlanan peynir numunelerinden daha sonra vakumla ambalajlananlarda kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerin, vakumlanmayan numunelerden daha üstün nitelikte olmaları nedeniyle vakum ambalajlamadan da yararlanılabileceği kanaatine varılmıştır.