pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
Yerli sığır (Bos indicus) ırkının atrioventricular kalp kapakçıkları: Morfoloji ve morfometri
Md. Nazrul Islam1, Ferdaus Mohd. Altaf Hossain2, Shahena Akhtar1, Masud Alam3
1Department of Anatomy and Histology, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh
2Department of Dairy and Poultry Science, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh
3Department of Agricultural Statistics, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Yerli sığır, atrioventricular kalp kapakları, morfoloji, morfometri
Görüntülenme Sayısı:1768 - İndirilme Sayısı: 1470

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sığır atrioventricular kalp kapakçıklarında yer alan chordae tendinea'ların uzunluk ölçümleri ve morfolojisinin ilerde yapılacak biyoprotezler için incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada sığırlardan alınan kırk atrioventricular kalp kapakçığı kullanıldı. Valva tricuspidalis ve valva bicuspidalis, temin edilen kalplerin el ve makas yardımı ile dikkatlice açılması ve ventriküler miyokardiyum'un uzaklaştırılması ile toplandı. Toplanan kapakçıklar pamuğa sarılarak kapakçıkların normal yapısı korunmaya çalışıldı ve daha sonra %10 formol solusyonu içerisinde muhafaza edildi.

Sonuç: Valva tricuspidalis'e ait cuspis angularis, cuspis septalis ve cuspis parietalis'in uzunlukları arasında yaşa bağlı önemli istatistikî fark (p<0.01) tespit edildi. Bu durum valva bicuspidalis'in cuspis parietalis'i (p<0.01) ve cuspis septalis'i (p<0.05) içinde doğrulandı. Cuspis septalis'e ait chordae tendinea'ların ortalama uzunluğunun 2.5 yaşlı grupta cuspis parietalis'e ait olanlardan daha uzun olduğu tespit edildi.

Öneri: Kalp kapakçıklarını oluşturan yapıların yerleşimi, valve tricuspidalis ve bicuspidalis aynı zamanda musculus papillaris, chordae tendineae ve antrioventricular iletim yolları klinik açıdan ve gelecekte yapılacak biyoprotezler için önem arz etmektedir.