pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
Kaya kekliği (Alectoris graeca) ve sülünlerin (Phasianus colchicus) columna vertebralisinin morfometrik incelenmesi
Mehmet Fatih Yüksel, Sadettin Tıpırdamaz
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kaya kekliği, sülün, columna vertebralis
Görüntülenme Sayısı:2181 - İndirilme Sayısı: 2224

Amaç: Bu çalışmanın amacı kaya kekliği (Alectoris graeca) ve sülünlerin (Phasianus colchicus) columna vertebralisini oluşturan cervical, thoracal, lumbal ve sacral omurların sayılarını ve makroanatomisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 10 adet Kaya kekliği ve 10 adet sülün materyal olarak kullanıldı. Columna vertebralis üzerindeki deri ve kaslar diseke edilerek ayrıldı. Açığa çıkarılan kemikler %8'lik amonyak çözeltisinde 1.5 saat süre ile kaynatıldı. Daha sonra kemik üzerindeki kas, tendo ve benzeri gibi tüm oluşumlar temizlendi. Omurlarla ilgili ölçümler digital kumpas ile yapıldı.

Bulgular: Kaya kekliğinin vertebra cervicalis'ini oluşturan kemiklerin morfometrik ölçüleri değerlendirildiğinde; C7 ve C8'in en uzun, C13'ün en yüksek, C2 ve C3'ün en geniş, C8, C9, C10, C11, C12'nin kanal yüksekliği en fazla, C13'ün kanal genişliği en fazla olan omurlar olduğu, proc. articularis cranialis ve proc. articularis caudalis genişliği en fazla olan omurların ise sırasıyla C13 ve C3, C7 olduğu gözlendi. Sülünde vertebra cervicalis'i oluşturan kemiklerinin morfometrik ölçüleri değerlendirildiğinde; C8'in en uzun, C13'ün en yüksek, C3'ün en geniş, C8, C10 ve C12'nin kanal yüksekliği en fazla, C13'ün kanal genişliği en fazla olan omurlar olduğu, proc. articularis cranialis ve proc. articularis caudalis genişliği en fazla olan omurların ise sırasıyla C13 ve C8 olduğu gözlendi.

Öneri: Kaya kekliği ve sülüne ait vertebra'ların morfometrik değerlendirilmesi sonucunda diğer kanatlılara benzediği ifade edilebilir.