pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-102
BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ
Kürşat Kav , Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akuakültür, Balık, Aşılama teknikleri
Görüntülenme Sayısı:1633 - İndirilme Sayısı: 6157

Son yıllarda, kültür balıkçılığında çeşitli bakteriyel ve virai hastalıklara karşı aşıların kullanımı giderek artmaktadır. Yaygın olarak kullanılan enjeksiyon ve/veya immersiyon (daldırma) aşılar, etkeninin formaldehit ile inaktive edilmesi sonucu elde edilen bakterin aşısından hazırlanmaktadır. Aşılar, özellikle iç sularda ve denizlerde kültürü yapılan balıklarda problem olan bakteriyel (Vibrio spp. Aeromonas spp, Yersinia spp, Pasteurella spp, Streptococcus spp.) ve viral enfeksiyonlara (Viral Hemorajik Septisemi (VHS), Infeksiyöz Hematopoetik Nekrozis (IHN), infeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN), vs) karşı mücadelede etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu derlemede kültür balıkçılığında problem olan enfeksiyonlara karşı geliştirilen aşılama yöntemleri ile bağışıklık mekanizmaları sunulmuştur.