pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-129
KÖPEKLERDE TAZE ve DONMUŞ-ÇÖZÜNMÜŞ SPERMADA ANORMAL SPERMATOZOON TİPLERİNİN ve ORANLARININ TESPİT EDİLMESİNDE FARKLI YÖNTEMLERİN KULLANILMASI
M. Bozkurt Ataman1, Cengiz Yıldız2, Abdullah Kaya1, Melih Aksoy1, Necdet Lehimcioğlu3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, VAN
3Y.Y.Ü.Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Köpek, anormal spermatozoon, boyama yöntemleri, taze ve çözünmüş sperma
Görüntülenme Sayısı:1812 - İndirilme Sayısı: 1550

Bu çalışmada, köpeklerde taze ve donmuş-çözünmüş spermada anormal spermatozoon oranı ve tiplerinin tespit edilmesinde farklı Hancock solusyonu, Eosin-nigrosin, Hematoksilen-eosin ve Caserett boyaları kullanılarak anormal spematozoon oranlan belirlendi. Ejakülatın geri kalan kısmı Tris-Fruktoz sulandırıcısı kullanılarak 0.25 ml'lik payetler içerisinde donduruldu. Payeller çözdürüldükten sonra taze spermada anormal spermatozoon oranını tespit etmek amacı ile yapılan tüm muayeneler aynı yöntemler kullanılarak tekrar edildi. Anormal spermatozoon oranlarının tespiti için kullanılan yöntemler arasında istatistiki fark gözlenmedi (p>0.05). Sonuç olarak; taze ve donmuş-çözünmüş spermada anormal spermatozoon oranlarının belirlenebilmesi için Hancock solusyonu yanında faklı boyama yöntemlerinin de başarıyla kullanılabileceği kanısına varıldı.