1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-150
SIĞIRLARDA TÜBERKÜLOZ ve DİĞER GRANÜLOMATÖZ PNÖMONİLER ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Mustafa Ortatatlı1, M. Kemal Çiftçi1, Mehmet Tuzcu2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2K.A.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Atıabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, granülomatöz pnömoniler, sığır, patoloji, insidens
Görüntülenme Sayısı:2492 - İndirilme Sayısı: 3340

Bu çalışma, son zamanlarda tekrar aıtış eğilimine giren tüberküloz (Tb) ile diğer granülomatöz pnömonilerin (GP), sığırlardaki insidensi ile makroskobik ve mikroskobik özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapıldı. Konet Mezbahasında kesilen 4062 baş sığırın akciğerleri ve ilgili lenf düğümleri muayene edilerek, 53 (% 1.30) olguda GP tespit edildi. Bunların 45 (% 85)'inin Tb, 6 (% 11.3)'sının aktinobasilloz ve 2 (% 3.7)'sinin pnömomikoza ilgili olduğu belirlendi. Ayrıca, sadece mediastinal lenf düğümlerinde 4 olguda daha Tb'a ilgili granülomların belirlenmesiyle toplam 49 (% 1.2) olguda Tb saptandı. Lezyonların tipik makroskobik ve mikroskobik özellikleri ife özel boyamalarda etkenlerin görülmesi sonucunda kesin ve ayırıcı teşhisleri sağlandı. Sonuç olarak, GP'lerın % 85'inin Tb olduğu dikkate alınınca, sığırlardaki GP'lerin öncelikle Tb yönünden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakladır. Ayrıca, muayene edilen bütün sığırların % 1.2'sinin Tb'lu oluşu insan sağlığı açısından mezbahalarda antemortem ve postmortem muayenelerin mutlak surette yapılmasının ne derece önemli olduğuna işaret etmektedir.