pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-040
İDRARDA BULUNAN PÜRİN DERİVATLARININ MİKROBİYEL PROTEİN KATKISI VE YEM TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANIMI
Şule Kaya
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Pürin derivatarı, mikrobiyel protein, rumen
Görüntülenme Sayısı:1669 - İndirilme Sayısı: 1453

Yaklaşık 30 yıl önce, idrarla atılan allantoinin rumendeki mikrobiyel protein üretiminin bir göstergesi olduğu ilk kez ileri sürüldü. Ancak pürin derivallarının atılımı ile mikrobiyel protein üretimine ilişkin bir metot ortaya koymaya yönelik büyük gelişmeler son yıllarda kaydedildi. Bu nedenle bu konuyla ilgilenenleri aydınlatmak amacıyla, pürinlerin biyokimyası. idrarla atılan pürin derivatlarının miktarını etkileyen faktörler, değişik kaynaklardan orijin geri alınımını tespit etmek için kullanılan farklı yaklaşımlar açıklandı.