pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-050
ELAZIĞ'DA SOKAK KÖPEKLERİNDE TOXOPLASMOSİSİN SEROPREVALANSI
Münir Aktaş1, Cahit Babür2, Zafer Karaer3, Nazir Dumanlı1, Ergün Köroğlu1
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Paraziıoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sıhhıye, ANKARA
3AÜ Veteriner Fakültesi, Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, köpek, seroloji, SF
Görüntülenme Sayısı:1767 - İndirilme Sayısı: 1204

Bu çalışma Elazığ yöresinde sokak köpeklerinde yapılmıştır. Toplam 53 köpek serumu Sabin-Fe!dman (SF) testi ile incelenmiş ve 40'ında (%75.4) anti-Toxoplasma gondii antikoru saptanmıştır. Seropozitif köpeklerin 17'si (%42.5) 1/16, 12'si (%30) 1/64, 8'i (%20) 1/256, 3'ü (%7.5) 1/1024 sulandırma basamaklarında pozitif bulunmuştur.