pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
ELAZIĞ YÖRESİNDE KEDİLERDE SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE ANTİ-Toxoplasma gondii ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
Cahit Babür1, Münir Aktaş2, Nazir Dumanlı2, Mehtap Gül Altaş2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sıhhıye, ANKARA
2F.Ü. Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, Sabin-Feldman Boya Testi, Kedi
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 1475

Bu çalışma Elazığ yöresinde kediler üzerinde yapılmıştır. Toplam 36 kedi serumu Sabin-Feldman boya testi (SF) ile incelenmiş ve 20'sinde (%55.5) anti-Toxoplasma gondii antikoru saptanmıştır. Seropozitif kedilerin 9'u (%45) 1116, 11'i (%55) 1/64 sulandırma basamaklarında pozitif bulunmuştur. Dışkı muayenesi ile kedilerin hiçbirinde Toxoplasma gondii oocystine rastlanmamıştır.