pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-070
SÜTÇÜ SIĞIRLARDA DOĞUM ÖNCESİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI LİPİD VE LiPOPROTEiN KONSANTRASYONLARI
Mutlu Sevinç1, Abdullah Başoğlu1, Fatih Birdane1, İsmail Öztok2, Mustafa Yenice3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
3Azim Et ve Süt İşletmesi, KONYA
Anahtar Sözcükler: Lipid, Lipoprotein, Sütçü sığır
Görüntülenme Sayısı:1640 - İndirilme Sayısı: 1791

Bu çalışmada gebeliğin 7. ayından laktasyonun 2. ayına kadar trigliserif, kolesterol; HDL, LDL ve VLDL konsantrasyonları 13 Holstein sığırda araştınldı. Laktasyonun ilk ayında triglserid ve VLDL konsantrasyonları önemli ölçüde yüksek (p<0.001), HDL konsantrasyonu önemli ölçüde düşük (p<0.001) belirlendi. LDL konsantrasyonu gebeliğin 8. ayı ve doğum günü önemli ölçüde düşük (p<0.001), laktasyonun ilk iki ayında ise önemli ölçüde yüksek (p<0.001) belidendi. Kolesterol konsantrasyonu laktasyonun 2. ayında önemli ölçüde yüksek (p<0.001), VLDL konsantrasyonu da gebeliğin 7. ayında önemli ölçüde düşük (p<0.001) bulundu.