1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-096
BİR KEDİDE KOLANGİOSELÜLER KARSİNOM OLGUSU
M. Kemal Çiftçi1, Mustafa Ortatatlı1, Sırrı Avki2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı. KONYA
2 S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kolangioselüler Karsinom, Kedi, Safra Kanalı, Karaciğer
Görüntülenme Sayısı:2280 - İndirilme Sayısı: 1534

Bu raporda, 13 yaşlı, dişi bir kedide gözlenen kolangioselüler karsinom olgusu tanımlandı. Intraoperalif ötanaziyi takiben nekropsisi yapılan kedinin karaciğerinde 8-9 cm büyüklüğe kadar varabilen, boz-beyaz renkte, taşkın, ortaları hafif çökük, yuvarlak veya karnabahar görünüşlü, multinodüler kitleler saptandı. Aynı nodüllere metastatik olarak akciğerde de rastlandı. Gerek karaciğer ve gerekse akciğerin histopatolojik muayenesinde tümöral kitlelerin intrahepatik safra kanalı epitellerinden köken alan, geniş kordonlar ve yer yer de asiner yapılar oluşturan neoplastik hücrelerden meydana geldiği ve olgunun bir kolangioselüler karsinom olduğu tespit edildi.