pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 113-117
İSVİÇRE ESMERİ BİR BUZAĞIDA HİDROSEFALUS, SKOLİOZİS, PALATOŞİZİS VE ARTROGRİPOZİS
Serap Türkütanıt1, Recai Tunca2
1A. M. Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN
2K.Ü. Veteriner Fakültesi. Patoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Hidrosefalus, artrogripozis, skoliozis, palatoşizis, buzağı
Görüntülenme Sayısı:1691 - İndirilme Sayısı: 1241

Sezaryan ile alınmış İsviçre Esmeri bir buzağıda çeşit martomasyonlar tanımladı. Belirgin hidrosefalusun görüldüğü olguda, kafatası çevresi 93 cm. olup, içerisinde 12 lt. serebrospinal sıvı belirlendi. Aynı hayvanda ayrıca kra-nioşizis, skoliozis. spinal stenozis. palatoşizis ve artrogripozis gözlendi.