1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 133-145
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GÖRÜLEN BAKTERİYEL SIĞIR VE KOYUN ABORTLARININ ETİYOLOJİK VE PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Yavuz S. Sağlam1, S. Serap Türkütanıt2, Rüştü Taştan1, Hidayet Bozoğlu3, Salih Otlu4
1Vet. Kont. ve Araş. Ens., ERZURUM
2A.D.Ü. Vet. Fak., Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN
3Şap Araş. Ens., ANKARA
4KA.Ü. Vet. Fak., Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Atık, koyun, inek, bakteriyoloji, patoloji
Görüntülenme Sayısı:2334 - İndirilme Sayısı: 2016

Araştırmada Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 1994-1996 tarihleri arasında 96 inek ve 119 koyun alık fötüslerinin bakteriyolojik etiyolojisi ve patolojik bulguları incelendi. Erzurum Bölgesinde atık inek fötüslerinde % 42.25 Brucella spp., %1.40 Haemophilus somnus, %1.40 Corynebacterium spp., koyun fötüslerimde % 45.23 Brucella spp., % 2.38 Corynebacterium spp., % 5.95 Salmonella abortus ovis ve % 3.57 oranında Campylobacter fetus subspp; Kars Bölgesinde, inek fötüslerinde, % 40 Brucella spp., abortus, % 1.04 Campylobacter felus subspp, koyun fötüslennda, % 5.70 Campylobacter fetus spp, % 5.71 Salmonella abortus ovis ve % 1.19 oranında Streptococcus spp. izole edildi. Olguların ortalama % 54.81'inde bakteri saptanamadı. Histopatolojik incelemelerde, kalaral bronkopnömoni, irinsiz in-tersilisyel nefrilis, karaciğerde yaygın ya da fokal nekrozlar, hepatosillerde dejenerasyonlar gözlendi. Ayrıca 3 inek ve 4 koyun fötüsünde konjenital malformasyon olarak, skolioz, artroz, prognali, ihtiyozis konjenita ve serebellar hipoplazi belirlendi.