pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-056
HORMONAL BURSEKTOMİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ İLE LÖKOSİT ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Ercan Keskini1, Zafer Durgun1, Hasan Hüseyin Dönmez2, Nurcan Dönmez1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anahilim Dalı, KONYA
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Bursektomi, lökosit yüzdeleri, eozinofil
Görüntülenme Sayısı:1719 - İndirilme Sayısı: 1705

Araştırmada 20 adet hormonal ovo bursektomili ve 20 adet sağlıklı döllenmiş yumurta kullanıldı. Her gruptaki hayvanlardan yaşlarının 1., 5.. 10. ve 15. haftalarında kan alındı. Araştırmada alyuvar, akyuvar ve trombosit sayılan ile hemoglobin ve hematokrit değer açısından gruplar arası farklılık yoktu. Çalışmanın 1. ve 5. haftalarında bursektomili grupta lenfosit yüzdesi kontrol grubununkınden önemli oranda düşük bulundu (P< 0.05). Aynı örnekleme zamanlarında eozinofil yüzdesi bursektomili grupta (% 7 80, 6.60) kontrol grubununkinden (% 3.80, 4.20) önemli oranda yüksek bulunurken. relatif bir heterofili belirlendi. Diğer örnekleme zamanlarında ise bursektomili hayvanlarda lenfosit oranı düşük, eoznofil ve heterofil oranı kontrol grubundakınden yüksek seyretmesine rağmen istatistiksel önemin ortadan kalktığı dikkati çekti. Sonuç olarak hormonal ovo bursektomi; şirurjikal bursektomide olduğu gibi eozinofil sayısında artışa yol açarken eozinofil sayısının normal sınırlarda korunabilmesi için B lenfositlerin de gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.