1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
SÜT İNEKLERİNDE ABOMASUM DEPLASMANLARININ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU İLE İLGİSİ
Veysi Aslan1, Mahmut Ok1, Murat Boydak2, İsmail Şen1, Fatih M Birdane1, Fahrettin Alkan3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embiryoloji Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Abomasum deplasmanı, yağlı karaciğer, sütçü inek
Görüntülenme Sayısı:2477 - İndirilme Sayısı: 3985

Bu araştırma süt ineklerinde abomasum deplasmanlarının yağlı karaciğer sendromu ile ilgisini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal olarak 12 abomasum deplasmanlı (7 sola, 5 sağa) ve doğum yapmış sağlıklı 10 baş sığır kullanıldı, Sağlıklı ve abomasum deplasmanlı sığırlardan kan ve biyopsi örneği alındı, Abomasum deplasmanlı hayvanlara oparasyon yapıldı. 9 vaka tedaviye cevap verirken, 3'ü tedaviye cevap vermedi. Sağlıklılar ile abomasum deplasmanlı olgular arasında: serum aspartal amınotransferaz (AST), glikoz ve Mg seviyelerinde çok önemli (p<0.01), alanin amınotransferaz (ALT), albumin(Alb) ve Ca seviyelerinde önemli (p<0.05), alkalan fosfataz (ALP), kolesterol. T. bilirubin, trigliserit, TP ve P seviyelerinde ise önemsiz (p>0.05) farklılık belirlendi, 10 vakada karaciğerde değişik derecede yağlanma belirlenirken. 2 vakada yağlanma tesbit edilmedi.