2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
AFLATOKSİN VE GLUKOMANNANIN TAVŞANLARDA BAZI ANTİOKSİDAN VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Nurcan Dönmez, Ercan Keskin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anahilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, glukomannan, tavşan, biyokimyasal parametreler, antioksidant
Görüntülenme Sayısı:2483 - İndirilme Sayısı: 1983

Yeme katılan aflatoksinin ve buna karşı adsorban olarak kullanılan glukomannanın bazı biyokimyasal parametreler ile antioksidanlar üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 40 adet Yeni Zellanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar kontrol (K). glukomannan (G), glukomannan+ aflatoksin (AG) ve aflatoksin (A) olmak üzere dört gruba ayrıldı. 10 hafta süren deneme sonunda aflatoksin uygulanan (A) grupta M DA düzeyinde kontrole göre bir artış belirlenirken. GSH ve SOD düzeylerinde ise bir azalma gözlendi (p<0,05). Yine A grubunda kontrol grubuna göre kolesterol, glikoz, total protein ve albümin düzeylerinde önemli bir azalma, AST ve ALT düzeylerinde ise önemli bir artış tespit edildi. Çalışmada G grubunda biyokimyasal parametreler ve antioksidan sistemde kontrot ile kıyaslandığında Önemli değişikliklerin meydana gelmedi. AG (Aflatoksin+glukomannan) grubundaki MDA, GSH, SOD, kolesterol, glikoz, albumin, total protein düzeylerinin önemli olmamakla birlikte A grubundan yüksek olduğu, AST ve ALT düzeylerinin ise daha düşük olduğu dikkati çekmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen veriler toksikasyonun çeşitli biyokimyasal parametreler üzerine yansımasını ortaya koyması ve uygulanan glukomannan dozunun etkinliğinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.