pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-105
KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEKİ YERLİ VE MELEZ KOYUN IRKLARINDA KANDA ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ VE VİTAMİN C'NİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ
İbrahim Durmuş1, Leyla Kalaycıoğlu2
1Serbest Veteriner Hekim, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, ırk, aspartat aminotransferaz, vitamin C
Görüntülenme Sayısı:1811 - İndirilme Sayısı: 1525

Bu çalışmada Konya Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne ait Merinos ve Akkaraman yerli koyunları ile Alman Siyah Baş (ASB) x Merinos, ASB x Akkaraman, ASB x ivesi, Hampsher Down (HS) x Merinos, HS x Akkaraman, HS x ivesi. Lincoln x Merinos melezi koyunlarda plazma aspartat aminotransferaz (AST) ve askorbık asit tayinleri yapıldı. 54 adet koyundan sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde kan alındı. Plazma AST değerlerinin çeşitli ırklardaki mevsimsel ortalamaları 76.53- 102.28 U/lt arasında değişti. Irk faktörü plazma AST seviyelerini etkiledi (En düşük 76.53 U/lt ile Akkaraman, en yüksek 102.48 U/lt ile Merinos). Plazma AST değerleri üzerine mevsimin etkisi yalnız HS melezlerinde tespit edildi. Bu etki kış ve yaz mevsimlerinde plazma AST seviyelerinin yükselmesi şeklinde görüldü. İncelenen 9 ırk grubunun mevsimsel plazma vitamin C ortalamaları 1.021-1.438 mg/dl arasında bulundu. Plazma vitamin C seviyeleri ırk faktöründen etkilendi (P<0.01). En düşük değerler ASB x Merinos, en yüksek değerler HS x Ivesilerde tespit edildi. Merinos ve Merinos melezleri dışındaki koyunlarda mevsimsel değişiklikler plazma as-korbik asit seviyelerini etkiledi. Bütün ırklarda en yüksek plazma askorbik asit değerleri ilkbaharda elde edildi. Ölçülen parametrelerin mevsimsel değişikliklerine dayanılarak. Konya şartlarına en iyi adapte olabilen koyun ırklarının, yabancı koyunların Konya Merinosu ile melezlerinden elde edileceği, HS'lerden elde edilen melezlerin ise bu açıdan en hassas grubu teşkil ettiği kanısına varıldı.