1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-111
VAN OTLU PEYNİRLERİNİN NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ
Abdurrahman Aksoy1, Emrullah Sağun2, idris Türel1, Neşe Okut3
1Y.Y.Ü. Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, VAN
2Y.Y.Ü. Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, VAN
3Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN
Anahtar Sözcükler: Otlu peynir, nitrat, nitrit
Görüntülenme Sayısı:2319 - İndirilme Sayısı: 1687

Bu çalışma. Van yöresinde tüketime sunulan otlu peynirlerdeki nitrat ve nitrit düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla toplam 57 adet otlu peynir örneği kullanılmıştır. İncelenen peynir örneklerinin tümünde nitrat ve nitrıt saptanmıştır. Otlu peynir örneklerinde nitrat ve nitrit düzeyleri sırasıyla 32.72-96.96 ppm (ortalama 60.23 ) ve 5.52-47.83 ppm (ortalama 20.04) arasında tespit edilmiştir. Otlu peynirlerde nitrat ve nitrit düzeylerinin yüksek olması peynire katılan otlardan kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak, incelenen otlu peynirlerdeki nitrat ve nitrit miktarlarının sağlık açısından risk oluşturabilecek düzeylerde olduğu sonucuna varılmıştır.