pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
SÜLÜNLERİN (P. colchicus) ENTANSİF ORTAM VE KARASAL İKLİMDE YETİŞTİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI: I. YUMURTA VERİMİ ve KULUÇKA ÖZELLİKLERİ
Orhan Çetin, Cafer Tepeli, Kemal Kırıkçı
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sülün, yumurta verimi, kuluçka özellikleri, karasal iklim
Görüntülenme Sayısı:1616 - İndirilme Sayısı: 1230

Bu çalışmada sülünlerin karasal bir iklimin hüküm sürdüğü Konya'da kümes şartlarında yetiştirilebilme imkanlarının araştırılması amaçlandı. Sülünler 1x2x1 m ebatındaki kafesierde 1 erkek : 5 dişi olacak şekilde çift-leştirildiler. Sülünlerin ilk yumurta, ışıklandırma periyodunun başlatılmasından 31 gün sonra alındı. Sülünlerden elde edilen ortalama yummrta verimi, % yumurta verimi, yumurta ağırlığı, döflülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü değerleri sırasıyla; 68.30 adet. % 39.37, 33.36 g, % 81.63, % 62.03 ve % 75.99 olarak gerçekleşti. Sülünlerde yumurtlama periyodu 173 gün süre ile devam etti. Sülünlerden ilk yumurta 41 haftalık yaşta alındı. Bu yaştaki ortalama canlı ağırlık değerleri erkek ve dişi sülünlerde sırasıyla; 1430.83 g ve 1214.62 g olarak gerçekleşti Bu araştırmanın sonucunda, sülünlerin, Orta Anadolu kümes şartlarında oldukça başarılı olarak yetiştirebilecekleri; üzerlerinde daha fazla ve farklı yönde araştırmalar yapılmasının, bu yaban hayvan türünün yetiştiriciliğinin Türkiye'de bölge farkı gözetmeksizin, yaygın bir şekilde sektörel düzeyde yapılabileceği kanaatine varıldı.