1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-015
ERKEK MORKARAMAN TOKLU RASYONLARINDAKİ FARKLI PROTEİN VE SELÜLOZ DÜZEYLERİNİN BUT KOMPOZİSYONU VE KASLlLlĞA ETKİSİ ÜZERİNE MORFOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Ali Rıza Aksoy1, Kadir Aslan2
1Kafkas Üniv. Vet. Fak. Zootekni Anabilim Dalı, KARS
2Kafkas Üniv. Vet. Fak. Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi Bilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Morkaraman, Protein, selüloz, kaslıfık, femur, tibia
Görüntülenme Sayısı:2221 - İndirilme Sayısı: 1166

Bu çalışmada farklı düzeyde protein ve selüloz içeren rasyonlarla beslenen 4 grup 31 baş erkek Morkaraman toklunun arka bacak kaslarından bazıları (m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. adductor, m. gluteobiceps, m. quadriceps femoris, m. sartorius) diseke edildi. Çıkarılan kasların ağırlıkları, uzunlukları ile en geniş bölgelerinden çevreleri ölçüldü. Bunun yanısıra femur ve tibia'nın üzerindeki kaslar uzaklaştırıldı ve ağırlıkları, uzunlukları ve cor-pus'larının çevreleri ölçüldü, Dört gruptan kas ve kemik ağırlıkları ile soğuk karkas, but, bul kasları, but yağları ve but kemiklerinin ağırlıkları karşılaştırıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistik açıdan önem taşımıyordu; fakat erkek Morkaraman toklulara verilen rasyonlardaki protein oranının artmasıyla kemik ve kas ağırlıklarında bir artışın olduğu, selüloz oranının artmasıyla da lemur ve tibia kemiklerinin ağırlıklarında bir azalmanın olduğu tespit edildi.