pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-051
TAVUK BURSA FABRİCİİSİ'NİN EMBRİYONAL GELİŞMESİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR
Nazlı Kocaöz1, İlhami Çelik1, Sadettin Ünsal2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Bursa Fabricii, histolojik yapı, embriyogenezis
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 1165

Bu çalışmada Bursa Fabricii'nin (Kanatlıların Kloakal bursası) embriyonal gelişmesi ışık mikroskopik seviyede incelendi. Yerli hibrid GXSX anaçlardan elde edilen 150 adet döllü yumurta materyal olarak kullanıldı. Kuluçkanın altıncı gününden başlayarak onyedinci gününe kadar, her gün beşer yumurta açılarak doku örnekleri alındı. Alkolik-formalin ve Helly tespit sıvılarında. uygun sürelerle tespit edilen doku örnekleri, histolojik yöntemlerle takip edilerek parafinde bloktandı. Bloklardan alınan 6 um kalınlığındaki kesitler, Crossman'ın üçlü boyaması ve Pappenheim'in panoptik boyama yöntemleriyle boyandı. Mikroskopik incelemelerde merkezi lümenli ve kese şeklindeki organ taslağına kuluçkanın yedinci gününde rastlandı. Lenfoid foliküllerin gelişmesi, organ mezenkiminde ilk kez kuluçkanın yedinci gününde gözlenen iri bazofilik hücrelerin, onuncu günde yüzey epitelinin bazal yüzüne ulaşmalarıyla başlamaktaydı. Onyedinci günde organa özgü lenf foliküllerınin histolojik organizasyonu tamamlanmış durumdaydı. Gelişmesi tamamlanmış organın lümeninı çevreleyen epitelde, foliküllerin üzerini örten folikül ılişkili epitel (FAE) ile interfoliküier bölgeyi örten epitel (İFE) bölgelen ayırt edildi. Lenf foliküllerinin medullaları, kortiko-medullar sınır hücreleri ile korteks bölümünden ayrılmaktaydı. Endoderm kökenli olan bu hücreler, lenf foliküllerinin gelişmesi esnasında subnodüler epiteli (Sne) oluşturmaktaydı.