pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-060
SODYUM NİTROPRUSSiT VERİLEN FARELERDE DOKULARDAKİ SİYANÜR VE TİYOSİYANAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim Pirinçci, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Haki Kara, Songül Özaydın
F. Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Sodyum nitroprussit, siyanür, tiyosiyanat, doku
Görüntülenme Sayısı:1799 - İndirilme Sayısı: 1564

Bu çalışmada farkı dozlarda sodyum nitroprussit (SNP) verilen farelerden elde edilen karaciğer, dalak, böbrek ve kas doku numunelerindekı siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri araştırıldı. Numunelerdeki siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri bu bıieşiklenn bromiu su tarafından okside edilmesi ve piridin - benzidin bileşikleri ile bağlanması sonucu ko-lorimetrik olarak tayin edildi. Absorbansları 532 nm'de ölçüldü. Doku numunelerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri 12. saatten itibaren yükselmeye başladı ve dozlara göre değişen zamanlarda maksimum düzeylere ulaştı. Daha sonra numunelerdekı siyanür ve tiyosıyanat düzeyleri 192. saatte kontrol guruplarına yakın düzeylere indi.