pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-076
SÜLÜNLERİN (P. colchicus) ENTANSİF ORTAM VE KARASAL İKLİMDE YETİŞTİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI: II. BÜYÜME ve KARKAS ÖZELLİKLERİ
Orhan Çetin, Kemal Kırıkçı, Cafer Tepeli
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sülün, büyüme ve kafkas, yem tüketimi, yemden yararlanma
Görüntülenme Sayısı:1643 - İndirilme Sayısı: 1770

Bu çalışma sülünlerin Konya'da kümes şartlarında büyüme, yem tüketimi, yemden yararlanma, karkas ağırlığı ve karkas özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla yapıldı. Sülün civcivlerinin ortalama çıkım ağırlığı, 21.97±0.13 g olarak belirlendi. Denemeye alınan sülünlerin 4,, 8., 14. ve 18. hatta canlı ağırlıkları sırasıyla; 153,73 , 462,87 , 835.61 ve 955.17 g olarak belirlendi. Aynı haftalarda dişi sülünlerin ortalama canlı ağırlıkları 133,40, 420.16, 701.67 ve 790.18 g, erkeklerin ise. 163.33, 495.56, 909.67 ve 1074.92 g olarak tespit edildi. Büyütme dönemi sonunda sülünlerin yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları, 5141.80 g/sülün ve 5.51 kg olarak hesaplandı. Kesimi yapılan dişi ve erkek sülünlerin karkas randımanları: % 80.37 ve % 79.03 olarak belirlendi. Karkasın önemli parçalarından olan göğüs ve butların karkasa oranı, erkek ve dişilerde sırasıyla; % 34,00 ve % 27.57, % 34.39 ve % 27.18 olarak tespit edildi. Sülünlerin tüm karkas parçaları ağırlıklarında cinsiyetler arasında erkekler lehine farklılık belirlendi (p<0.05). Ayak ağırlığı oranı hariç |p<0.05). diğer tüm parçalarda cinsiyetler arasında farklılık bulunamadı (p>0.05).