pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 121-126
KÖPEKTE BOYUNUN ARTERİEL VASKULARİZASYONU
Hasan Erden1, Nejdet Dursun2, İsmail Türkmenoğlu3
1A. D. Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, AYDIN
2A.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kangal köpeği, boyun, vaskularizasyon, atardamar
Görüntülenme Sayısı:1604 - İndirilme Sayısı: 1188

Sunulan çalışmada, Kangal köpeğinde boyunun arteriel vaskularizasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak her iki cinsiyetle toplam 14 adet köpek kullanılmıştır. Boyun damarları a. carotis communis'ten renklendirilmiş latex enjekle edilmek suretiyle doldurulmuştur. Boyunun başlıca a. vertebralis. tr. costocervicalis, a. cer-vicalis superficialis ve a.carotis communis'ten ayrılan damarlar taralından beslendiği, bununla birlikte a. laryngea cranıalis'in a. thyroidea cranialis ile, a. occipitalis'in ise a. vertebralis ile yaptıkları anastomoztar aracılığı ile, a. au-ricularis caudalis'in de ramus sternocleidomastoideus isimli dalı ile boyunun vaskularizasyonuna katıldıkları saptanmıştır. Ayrıca üç köpekle a. brachiocephalic a'dan orijin alan küçük bir dalın varlığı da tesbit edilmiştir.