2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-012
Kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesine yönelik deneysel çalışmalardan bir derleme
Halis Oguz
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, etkisizleştirme, kanatlı, yem
Görüntülenme Sayısı:2944 - İndirilme Sayısı: 3177

Bu meta-analitik derlemede kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra bu amaçla yem katkısı şeklinde kullanılan adsorban-lar ve biyolojik ürünlerle yapılan in vivo deneysel çalışmalar özetler halinde sunuldu. Bu amaçla 33 farklı ülkede gerçekleştirilen toplam 135 araştıma tarandı ve sonuçları ana hatlarıyla verildi. Bu derleme ile ilgili konuda yapılan tüm çalışmalar ve sonuçlarının konu ile ilgilenen sektör ve bilim temsilcilerine ülkeler bazında toplu halde sunulması ve onların bütüncül bir değerlendirme yapmalarına imkan sağlanması amaçlandı.

Üreticiler ve araştırıcılar için yeme aflatoksin bağlayıcı olarak katılan yem katkısının etkinliğini belirlemede en iyi yol, aflatoksin ve aflatoksin + koruyucu madde grubunu karşılaştırılarak elde edilen sonuçların performans, biyokimyasal-hematolojik, immünolojik ve makroskobik-histopatolojik verilerin hepsinin "bir bütün olarak" ele alınması ve değerlendirilmesidir. Üretici ve araştırıcılar denemelerin bütününe ulaşıp koruyucu maddenin pratikte kullanılabilirliğini değerlendirmek için makale başlıklarını, ortak yazarları ve/veya makalenin materyal ve metodunu takip edebilirler.