pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
Veteriner hekimliğinde farmakovijilans
Fatih Doğan
ALKE Veteriner İlaçları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Veteriner, farmakovijilans
Görüntülenme Sayısı:1877 - İndirilme Sayısı: 2068

Amaç: Türkiye'de mesleğini serbest klinisyen olarak icra eden Veteriner Hekimlere ulaşılarak meslek hayatları boyunca yaşadıkları ters ilaç reaksiyonları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 22 farklı ilde çalışan 13 farklı üniversite mezunu 250 katılımcı klinisyen veteriner hekimle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmada klinisyen veteriner hekimlere farmakovijilans hakkında verilen ön bilgiyi takiben bu konudaki tecrübelerini paylaşmaları istendi.

Bulgular: Hekimlerin %81'inin en az bir ters ilaç reaksiyonuna rastladığı belirlendi. İlaç grupları değerlendirildiğinde en çok (p<0.05) vitamin-mineral-aminoasit preparatlarının (%39) ters ilaç reaksiyonlarına neden olduğu, bu grubu antibakteriyel (%26) ve antiparaziterlerin (%26) takip ettiği tespit edildi. En sık gözlenen ters ilaç reaksiyonları ise anafilaksi ve enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar olarak ifade edildi.

Öneri: Ters ilaç reaksiyonları raporlarının toplanabilmesi için spontane raporlama sistemine ve bu raporların toplanıp değerlendirileceği bir merkezin olması gerektiği belirlendi. Gelişen ters ilaç reaksiyonlarının ise veteriner hekimliği alanında faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilere bildirilmesinin faydalı olacağı kanaatine varıldı.