2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
Çinçilyada deri ve kıl matriks pili hücrelerinde AgNOR parametrelerinin histolojik incelemesi
Yasemin Oznurlu, Ilhami Celik, Emrah Sur, Tugba Ozaydin
Department of Histology, Veterinary Faculty, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Çinçilya, deri, kıl follikülleri, AgNOR
Görüntülenme Sayısı:2522 - İndirilme Sayısı: 1647

Amaç: Çinçilyalarda derinin histolojisi ve kıl matriks pili hücrelerinde AgNOR sayısının ışık mikroskobik seviyede incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Onbeş adet ergin ve sağlıklı çinçilyadan alınan deri örnekleri tamponlu formol salin solüsyonunda tespit edildi ve rutin histolojik yöntemlerle parafinde bloklandı. Bloklardan alınan kesitler Crossmon'un üçlü boyaması, Gordon ve Sweet'in retiküler iplik boyaması, Verhoef'in elastik iplik boyaması ve AgNOR boyama yöntemleriyle boyandı. Derinin toplam kalınlığı ile epidermis ve dermis kalınlıkları, birim alandaki (1 mm2) ortalama kıl folikül sayıları ve germinal matriks pili hücrelerinde AgNOR sayısı ve alanı belirlendi.

Bulgular: Germinal matriks hücrelerinin çekirdeklerindeki AgNOR'ların kahverengi-siyah lekeler halinde 1 ile 4 adet arasında değişen sayılarda olduğu tespit edildi. Çinçilyalarda birleşik kıl foliküllerinin bir ya da iki primer folikül çevresinde çok sayıda sekonder folikülden oluştuğu gözlendi. Sekonder foliküllerin primer foliküllere oranı (S/P) 13/1 olarak tespit edildi.

Öneri: Daha geniş populasyonlarda ve mevsimsel değişiklikler göz önüne alınarak yapılacak çalışmalarda, kıl foliküllerinin sayı ve dağılımı ile germinal matriks hücrelerindeki AgNOR parametrelerinin belirlenmesi seleksiyonda kürk kalitesi için önemli bir kriter olabilir.