2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-058
Ratlarda tek doz uygulanan kadmiyum toksikasyonunun patolojisi ve eş zamanlı uygulanan klorpromazinin koruyucu etkisinin araştırılması
Tuna Erdem, Fatih Hatipoğlu
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji AD, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kadmiyum, toksikasyon, klorpromazin, patoloji
Görüntülenme Sayısı:2343 - İndirilme Sayısı: 1681

Amaç: Kadmiyuma maruz bırakılan ratlarda oluşan patolojik bulguları saptamak ve kadmiyumla eş zamanlı olarak kullanılan klorpromazinin koruyucu etkinliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 64 adet rat 4 gruba ayrılarak, serum fizyolojik (K), kadmiyum (KD), klorpromazin (KPZ) ve kadmiyum + klorpromazin (KDKPZ) tek doz olarak uygulandı. Canlı ağırlık değişimleri, rölatif organ ağırlıkları, hematolojik ve biyokimyasal değerlerdeki değişimler belirlendi. Ayrıca makroskobik, histopatolojik ve immunohistokimyasal incelemeler yapıldı.

Bulgular: KD ve KDKPZ gruplarda canlı ağırlık kaybıyla birlikte en belirgin lezyonlar testis ve epididimislerde saptandı. Rölatif testis ve epididimis ağırlıklarında azalmanın yanı sıra bu organlarda atrofi, testislerde yaygın ve şiddetli nekrozla birlikte damar lezyonlarının belirgin olduğu dikkati çekti. Bu değişikliklere paralel olarak serum testosteron düzeylerinde de önemli düşüşler saptandı, epididimislerde ise spermatik granülomlar tespit edildi. Karaciğer ve böbrek lezyonlarının hafif şiddette olmasına rağmen bu organlardaki hasarın serum biyokimyasal değerlerde değişime neden olmadığı belirlendi.

Öneri: Kadmiyumla eş zamanlı olarak uygulanan klorpromazinin, kadmiyumun oluşturduğu hasara karşı koruyucu etkisinin ve tedavi edici özelliğinin olmadığı kanısına varıldı. Kadmiyum toksikasyonun önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların daha uzun periyotlarda planlanmasının daha sağlıklı sonuçların elde edilmesinde yararlı olacağı düşünüldü.