2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-046
Oleander poisoning in cattle
Ozgur Ozdemir1, M. Kemal Ciftci1, Mehmet Maden2
1Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Zakkum, zehirlenme, patoloji, sığır
Görüntülenme Sayısı:2528 - İndirilme Sayısı: 1626

Bu vaka sunumunda bir sığır çiftliğinde Nerium oleander (zakkum) bitkisinin yaprakları ile oluştuğu düşünülen zehirlenmedeki patolojik bulgular tanımlanmıştır. Klinik olarak ani ölüm, anemi ve ishal gözlenen hayvanların nekropsilerinde akciğerler, kalp ve beyinde değişen derecelerde hiperemi, ödem ve peteşiyel kanamalar gözlendi. Histopatolojik incelemelerde kalp ve beyinde ödem, hiperemi ile yer yer kanama, miyosit ve nöronlarda da dejenerasyon ve nekroz belirlendi. Sonuç olarak; tespit edilen patolojik bulgular, yemliklerdeki zakkum yapraklarının görülmesi ve zakkum ağaçlarının kesilmesini takiben ölümlerin durması ile zehirlenmelerin zakkum bitkisine bağlı olarak oluştuğu kanısına varıldı.