pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Hayvansal aşıların geliştirilmesinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin rolü
Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aşı geliştirme, Ar-Ge, kamu, üniversite, sanayi
Görüntülenme Sayısı:1908 - İndirilme Sayısı: 3298

Kamu sektörü aşı üretiminde 1887'den bu yana insan ve hayvan sağlığı için çeşitli aşılar geliştirmiş ve üretmiştir. Özel sektör, hayvan sağlığına yönelik aşı üretimine 1990'lı yıllardan itibaren başlamıştır. Halen ülkemizde kamu dışında, üretim ruhsatı almış 5 sanayi kuruluşu bulunmaktadır. İnsan sağlığı için aşı–serum üretiminde kamu sektörü üretimden çekildiği gibi özel sektörün de aşı üretimi için görünür bir girişimi de bulunmamaktadır. Son yıllarda, TÜBİTAK ve KOSGEB, üniversiteler gibi kurumların yanı sıra özellikle KOBİ'lerle büyük sanayi, ihracatı arttıracak inovasyona ve/ veya yeni ürünler geliştirmesine yönelik AR-GE projelerini önemli bütçelerle desteklemektedir. Araştırmacı potansiyelimiz, dünya ortalamasının yarısı bir kaynakla iki katı bilimsel makale üretir durumdadır. Artık insan ve finans kaynakları satılabilir, ihraç edilebilir bilgi ve ürün üretmeye yönelik AR-GE faaliyetlerine yönlendirilmelidir. Bu sadece kamu kaynakları ile sürdürülemez. Dünya ile rekabet edebilirliğini sürdürebilmek için üretimden kazanan sanayinin üniversitenin bilimsel birikimi ile sinerji oluşturarak yeni ürünler üretmesinin zamanıdır. Bunu yapabilenler gelişmiş yapamayanlar gerilemiştir.