pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-038
Sığır leptospirozunun patogenezinde ubiquitin ve 8-hidroksiguanozin'in rollerinin immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılması
Musa Karaman1, Hasan Özen1, Serpil Dağ Erginsoy1, Mitat Şahin2
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji AD, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Paşaçayırı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Leptospiroz, ubiquitin, 8-hidroksiguanozin, patogenez, sığır
Görüntülenme Sayısı:1937 - İndirilme Sayısı: 1413

Amaç: Bu çalışmada, Leptospira spp. ile doğal enfekte sığırların karaciğer ve böbrek dokularında oluşan hasarda ubiquitin ve 8-hidroksiguanozin'in (8-OHG) rolleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Leptospirozlu (n=7) ve sağlıklı kontrol grubu (n=7) hayvanlarda, bu moleküllere spesifik poliklonal antikorlar kullanılarak indirekt immunoperoksidaz metodu ile antijenlerin dokulardaki lokalizasyonları belirlendi.

Bulgular: Leptospirozlu hayvanların karaciğer hepatositleri ve böbrek tubul epitellerinde ubiquitin antikoruna karşı intrasitoplazmik immun boyanma tespit edildi. 8-OHG immun boyanmasının karaciğer hepatositlerinde intrasitoplazmik ve/veya intranükleer, böbrek tubul epitellerinde ise çoğunlukla intrasitoplazmik olarak lokalize olduğu gözlendi.

Öneriler: Leptospirozun patogenezinde doku hasarı oluşumunda ubiquitin ile 8-OHG'nin rol oynadığı ortaya konularak, bu moleküllere ilişkin mekanizmaları daha detaylı anlayabilmek için ayrıntılı çalışmaların gerekliliği tavsiye edilmektedir.