pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-049
The effects of different egg yolk concentrations used with soy lecithin-based extender on semen tuality to freeze bull semen
Serpil Sariozkan1, Purhan Barbaros Tuncer2, Mustafa Numan Bucak2, Serhat Buyukleblebici2, Huseyin Kinet2, Ali Bilgen2
1Erciyes University, Safiye Cikrikcioglu Vocational College, Kayseri, Turkey
2Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Lalahan Livestock Central Research Institute, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Soya lesitini, yumurta sarısı, kriyopreservasyon, sperma parametreleri, boğa
Görüntülenme Sayısı:2121 - İndirilme Sayısı: 2687

Amaç: Boğa spermasını dondurmak için soya lesitin temelli sulandırıcıya (Bioxcell®) %5 ve 10 konsantrasyonlarında santrifüj edilmiş yumurta sarısı (SYS) katıldı ve bunların çözüm sonu sperm motilite, morfolojik anormallikler ve membran bütünlüğü üzerindeki sinerjistik etkileri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Her bir Simental boğadan alınan ejakulatlar (n=12) üç eşit miktara ayrıldı ve sırasıyla %5 (B5), %10 (B10) SYS eklenmiş ve hiç SYS (B0) içermeyen soya lesitin temelli sulandırıcı ile sulandırıldı. Ardından standart protokollere göre donduruldu ve çözdürüldü. Spermatozoa kryocanlılığı, in vitro çözüm sonu motilite (CASA), akrozomal ve diğer anormallikler ve plasma membran bütünlüğü (HOST) yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Simental boğalarda, dondurma ve çözdürme sonrası B5 ile sulandırılan grupta, diğer sulandırıcılarla sulandırılan gruplardan önemli derecede daha yüksek CASA motilite ve CASA progresif motilite oranı elde edilmiştir (p<0.001). Gruplar arasında, VAP, VCL ve ALH yönünden önemli bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). En yüksek VSL (p<0.01) ve LIN değeri (p<0.001) B10 grubundan elde edilmiştir. Membran bütünlüğü oranı, B5 grubunda, diğer gruplara göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).

Öneri: Soya lesitinle kombine olarak sulandırıcıya %5 SYS eklenmesi boğa spermasının dondurulabilirliğini önemli derecede artırmıştır.