2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-062
Üç köpekte konjestif kalp yetmezliği
Mahmut Ok1, Aliye Sağkan Öztürk2, Cenk Er1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Kampus, Konya, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kalp yetmezliği, kTnI, CK-MB, köpek
Görüntülenme Sayısı:2360 - İndirilme Sayısı: 3637

Bu vaka raporunda, konjestif kalp yetmezliği olan 3 köpekte klinik, hematolojik, kan gazları, bazı biyokimyasal, elektrokardiografik (EKG), radyografik, ultrasonografik ve otopsi bulguları sunulmuştur. Bütün köpeklerde plazma kardiak troponin I (kTnI) ve kreatinin kinaz izoenzim MB (CK-MB) enzim düzeylerinde önemli oranda artış belirlendi. Elektrokardiografik muayenede bir köpekte atrial fibrilasyon, diğer iki köpekte ise ventriküler taşikardi saptandı. Radyografik ve ultrasonografik muayenede bütün köpeklerde sağ ve sol kalpte dilatasyon gözlenmiştir.