2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-067
Köpek testislerinde hacim hesaplaması için Cavalieri metodu uygulanabilirliği
Murat Sırrı Akosman, Vural Özdemir
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı ANS kampüsü, Afyonkarahisar, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cavalieri metod, köpek, testis hacmi
Görüntülenme Sayısı:2370 - İndirilme Sayısı: 1561

Amaç: Sunulan bu çalışmada bir nesnenin hacminin hesaplanması için tarafsız ve etkin bir metot olan Cavalieri metodunun invitro olarak köpek testisi üzerine uygulanabilirliği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 5 adet yetişkin köpekten alınan testisler kullanıldı. Arşimet prensibi ile hacimleri hesaplanan testislerin daha sonra Cavalieri metodu uygulanarak hacimleri hesaplandı ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Yapılan ölçümler neticesinde sağ ve sol testisler için hacim ortalama olarak Arşimet prensibince 18.72 cm3, Cavalieri metoduyla da 18.25 cm3 olarak bulunmuştur. İki metod ile elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmadı (p<0.05).

Öneri: Hacim hesaplamada endirekt yöntem olan su taşırma prensibi (Arşimet prensibi) küçük testislerde hacim hesaplamasında “kapiller etki” probleminden dolayı hata verirken Cavalieri metodu nesnenin yapısından bağımsız olarak çalışır ve en karmaşık şekli olan nesnelerin hacimlerini bile kolayca hesaplayabilir. Elde edilen sonuçlar Cavalieri metodunun köpek testisinin hacminin hesaplanmasında kullanılabileceğini göstermiştir.