pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-086
Antiprogesteronlar; veteriner araştırma ve tedavide yüksek potansiyelli bileşikler: Derleme
Bernd Hoffmann, Sandra Goericke-Pesch, Gerhard Schuler
Clinic for Obstetrics, Gynecology and Andrology of Large and Small Animals, Justus-Liebig-University Giessen, Germany
Anahtar Sözcükler: Antiprogestinler, tedavi, araştırma
Görüntülenme Sayısı:2277 - İndirilme Sayısı: 1906

Progesteronun nükleer reseptörüne bağlanması transkripsiyonu uyarır. Antagonistler bu reseptöre yüksek affinite gösterirler ama oluşan sinyal iletim sistemi ya kısmen uyarılır ya da hiç uyarılmaz. Bir antagonistin spesifitesi hedef doku ve türe göre farklılık gösterir. Antagonistler mifep-riston ve aglepriston için tam antagonist kapasite köpeklerde ve diğer türlerde gösterilmiştir. Progesteronun çok iyi tanımlanmış biyolojik aktiviteleri vardır, ancak birçok biyolojik olaydaki düzenleyici etkileri halen bilinmemektedir. Biz progesteronun köpeklerdeki yalancı gebelik ve luteal fonksiyonlardaki rolünü araştırdık. Bu rol köpeklerde açıkça gösterilirken, ineklerde karunkular progesteron reseptörlerinin uyarılması fötal membranların doğum öncesi olgulaşmasını ve retensiyonunu etkilemediği görülmüştür. Aglepristonun köpeklerde gebeliğin sonlandırılması amacıyla lisansı alınmıştır. Ancak, aglepriston gebeliğin dönemine bağlı olarak düzenleyici mekanizmaları bozar ve geç dönemdeki abortları kritik hale getirebilir. Köpeklerde etiket dışı olarak pyometra tedavisinde ve doğumun uyarılmasında kullanılmaktadır. Başarı için köpek trofoblastlarında Cox2 ekspresyonu verileri benzer şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Kedi, tavşan ve diğer türlerde de etiket dışı kullanımı vardır. Kedilerde antiprogesteronlar ile fibroade-nomatozis tedavisi umut vericidir, ancak gebelik durumunda abort yan etkisi de düşünülmelidir. Fibroadenomatozis tedavisinde eksojen progesteron kullanımında bireysel do-zajlama uygulanmalıdır.