2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-105
Piliçlerde Ornithobacterium rhinotrachealae'ye karşı aşı üretimi ve geliştirilmesi.
Osman Erganiş, Hasan Hüseyin Hadimli, Kursat Kav, Zafer Sayin
Department of Microbiology, Faculty ofVeterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ornithobacterium rhinotracheale, etçi piliç, aşı, ginseng
Görüntülenme Sayısı:2319 - İndirilme Sayısı: 1436

Amaç: Çalışmanın amacı bivalan inaktif Ornithobacterium rhinotracheale [O. rhinotracheale) aşıları hazırlamak, kan serumlarında antijenlere karşı antikorların titrelerini ölçmek ve etçi piliçlerde O. rhinotracheale aşılarının etkinliklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bivalan inaktif O. rhinotracheale aşıları; alüminyum hidroksit (Al[OH]3), mineral yağlı (MO), alüminyum hidroksit + ginseng (Al[OH]3 + G) ve mineral yağ + ginseng (MO + G) adjuvantları kullanılarak O. rhinotracheale serotip A ve B'den hazırlandı. Sterilite ve zararsızlık testlerinden sonra, etçi piliçlerde (ilk gün 0.1 mL doz ile bir kez aşılama ile) aşıların laboratuvar etkinlikleri (çelınç/koruma ve serolojik potens) kontrol edildi.

Bulgular: Çelınç sonuçlarına gore; etçi piliçlerde bütün aşıların %100 etkili olduğu bulundu. Adjuvant olarak mineral yağ ve ginseng (MO + G) içeren aşı diğerlerine göre belirgin olarak daha yüksekhumoral immune cevap oluşturdu.

Öneri: Bu çalışmada, birinci günde etçi piliçlerin aşılanması O. rhinotracheale enfeksiyonlarına karşı etkili şekilde koruyabildiği gösterilmiştir.