2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-116
Filipinler'de Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki Bomb Sniffing cinsi ve diğer köpeklerde Ehrlichia canis ve Babesia spp. mix enfeksiyonunun PZR ve mikroskobik muayene ile incelenmesi
Abigail M. Baticados1, Waren N. Baticados1, Lorelie A. Villarba1, Enrique T. Carlos2, Sixto M. E.A.S. Carlos2, Paul Vincent Fajardo3
1College of Veterinary Medicine, University of the Philippines Los Banos, Laguna
2Makati Dog and Cat Hospital (MDCH), General Luna St. cor. Algier St. Poblacion, Makati City, Metro Manila
3Veterinary Corps (AFP), Special Reaction Unit, Presidential Security Group, Malacanang Park, Manila, Metro Manila, Philippines
Anahtar Sözcükler: PZR, mikroskop, Ehrlichia canis, Babesia spp., Filipinler
Görüntülenme Sayısı:3048 - İndirilme Sayısı: 1455

Amaç: Filipinler'de köpeklerdeki Babesia ve Ehrlichia türlerinin moleküler identifikasyonu ile ilgili yayınlanmış detaylı bilgi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle Ulusal Başkent Bölgesi (Metropolitan Manila)'nde seçilen belediye köpek-lerindeki miks Ehrlichia canis ve Babesia spp. enfeksiyonunun PZR kullanılarak belirlenmesine çalışıldı. Ayrıca farklı belediyelerde melez ve saf kan köpek gruplarının yanı sıra, yaş ve cinsiyet gruplarındaki etkenleri de tespit etmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Metropolitan Manila'dan seçilen belediyelerdeki toplam 168 adet köpek kan örneği kan parazit muayenesi (BPE) ve polimeraz zincir reaksiyon(PZR) yöntemleri kullanılarak E. canis ve Babesia spp. enfeksiyonları yönünden incelendi. Bulgular: BPE ve PZR yöntemlerine tabi tutulan bütün kan örnekleri E. canis ve Babesia spp. yönünden negatif bulundu. Veriler, farklı parametreler açısından (klinik belirti), dişilerde (% 60.11), safkan köpeklerde (%99.10) ve 0-2 yaş gruplarında (%32.94) olarakbelirlendi.

Öneri: Negatif sonuçlar, etkenin yokluğunu göstermemektedir. Etkenlerin vücudun diğer organlarında lokalize olması, enfeksiyonun kronik veya latent dönemde bulunması, örnek toplama zamanı, devam eden veya geçmişte uygulanan tedavi, diğer hastalıkların varlığı gibi durumlarda yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilir.