pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-122
Theileria equi seropozitif ve seronegatif atların serum lipid ve protein profilleri
İbrahim Balkaya1, Özgür Kaynar2, Armağan Erdem Ütük3, Fatma Çiğdem Pişkin3
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Erzurum Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Theileria equi, IFAT, SDS-PAGE, HPTLC
Görüntülenme Sayısı:1945 - İndirilme Sayısı: 982

Amaç: Bu çalışma Theileria equi seropozitif ve seronegatif atlar üzerinde, serum protein ve lipid profillerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Theileria equi seropozitif ve seronegatif atlar IFAT ile test edilerek belirlendi. Bu atlara ait kan serumlarında SDS-PAGE ve HPTLC analizleri yapılarak sırasıyla serum protein ve lipit profilleri ortaya çıkarıldı ve bu analiz sonuçlarına göre seropozitif ve seronegatif atlar arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışıldı.

Bulgular: Seropozitif hayvanların 23, 52, 103, 176, 200 ve 240 kDa ağırlığındaki proteinlerinde önemli oranda artış olduğu tespit edildi. Ayrıca hem sağlıklı hem de T. equi seropozitif hayvanların albümin miktarları benzer düzeylerde olmasına karşın T. equi seropozitif hayvanların globülin miktarlarının arttığı görüldü. Serum lipid profilinde ise seropozitif hayvanların genel bir lipoliz durumunda oldukları, toplam lipid miktarı içinde özellikle hidrokarbon oranının azaldığı ve diaçilgliserol düzeyinin arttığı belirlendi. Yine seropozitif hayvanlarda fosfolipid miktarında hafif artış ve kolesterol oranında ise hafifbir düşme tespit edildi.

Öneri: Protein ve lipid profillerindeki bu değişiklikler, hayvanların akut enfeksiyonu atlatmalarına rağmen hala tam olarak iyileşemediklerini göstermektedir.